piątek, 2 kwietnia 2010

Graffiti DayIn air it is possible already to sense the first signs of spring. Finally... Couple of days ago, I went with my friend Paula for a walk and we discovered the enough horrifying place near my house. It was the left underpass. Walls decorated with the graffiti gave him the climate. Even the smell of mildew floating in the air didn't spoil our mood.

W powietrzu można już wyczuć pierwsze oznaki wiosny. Nareszcie... Pare dni temu, wybrałam się z moją przyjaciółką Paulą na spacer i odkryłyśmy dość przerażające miejsce nieopodal mojego domu. Było to opuszczone przejście podziemne. Klimatu dodawały mu ściany ozdobione graffiti. Humoru nie zepsuł nam nawet zapach stęchlizny unoszący się w powietrzu.


sobota, 27 marca 2010

Nervous before my first post..

In my life so much is happening, each day is bringing something new, especially the ones spent with my best friend Paula, that is why I decided to establish the blog.. The first post should contain few vital statistics against me - I think so:)
My adventure with the fashion is starting, at the moment I am focusing above all on underlining my personality with clothes. I am in the process of searching for the personal style, so far he is a combination different ones, I am trying however not to model on other, but to remain the individualist with the own, original idea for myself:)


W moim życiu tyle się dzieję, każdy dzień przynosi coś nowego, zwłaszcza te spędzone z moją najlepszą przyjaciółką Paulą, dlatego postanowiłam założyć bloga.. Pierwszy post powinien zawierać pare podstawowych informacji o mnie - przynajmniej tak sądzę:)Moja przygoda z modą dopiero się rozpoczyna, na razie skupiam się przede wszystkim na tym, żeby ubiorem podkreślać swoją osobowość. Jestem w trakcie szukania własnego stylu, jak dotąd jest on kombinacją różnych styli, staram się jednak nie wzorować na innych, pozostać indywidualistką z własnym, oryginalnym pomysłem na siebie:)


These are a few photos which I really adore:

The best dog on the earth:My first flight:

I hope you liked that ! Wait to see more :*